späť

Dáždniková ulica

Srdečne všetkých pozývame na otvorenie Dáždnikovej ulice.

18.5.2019 o 13.00 slávnostne otvoríme už druhý krát Dáždnikovú ulicu na Nedbalovej. Tešiť sa môžete nielen na krásnu inštaláciu, ale aj na skupinu FunnyFellows a choduliarov.

Dáždniková ulica v réžii Galérie Nedbalka sa tento rok inšpiruje dielom Ladislava Mednyánszkého – Tatranská krajina.

Ladislav Mednyánszky bol jedným z najvýznamnejších maliarov prelomu 19. a 20. storočia. Galéria Nedbalka predstavuje vynikajúcu kolekciu jeho diel, ktorú od svojho založenia systematicky obohacuje maľbami významnými z hľadiska celkovej umelcovej tvorby.

Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei, Chorvátsku Talliansku a inde vo svete.

#nedbalkaumbrellastreet

Inštaláciu Dáždnikovej ulice si budú môcť návštevníci Bratislavy pozrieť celé leto až do 22.9.2019.

Tento projekt podporili

www.visitbratislava.com

BTB
Travel in Slovakia