späť

Biela noc

ROOTS Prim v dnešnom svete hrá globalizácia vychádzajúca z fúzie, mixu. Slovenské tradície, folklór, identita sú postavené pred otázku „Kade kam?“. Umelecká zbierka galérie Nedbalka vzdáva hold slovenskej moderne a skupine výtvarníkov okolo Mikuláša Galandu, Galandovcom.

Slovenský rurál a mestské reálie 19.-20. storočia zachytené v tvorbe bártov, velikánov slovenského umenia, poslúžili autorovi ako nenútený inšpiračný zdroj. Krása a nápaditosť slovenskej výšivky, keramiky, drevorezby vo svojej ornamentalite prináša do globálneho sveta niečo ojedinelé, neopakovateľné, tradičné, naše a tým pádom originálne, svetové. Vizualita a nástup nových, výrazových možnosti po digitálnej a intermediálnej revolúcii posunuli umenie do úplne nových sfér. Chládok dreveníc a kolorit tradičnej ľudovej veselice dnes nahradili urbánne priestory mestských undergroundových klubov a nespútaná zábava. Sloboda svätojánskych ohňov, šibriniek a fašiangových sprievodov sa pretavila do pridov, parties. Ľanové košulky vystriedal kinky style.

Inštalácia reflektuje na nové prístupy v umení a formou happeningu prenáša umenie z plátna bližšie k ľuďom. Dielo vychádza z daných priestorových a inštalačných možností pred galériou Nedbalka a nahradzuje štandardnú dáždnikovú alej, naberá tak side-specific charakter. Vizualitu diela Aleša Vojtáška dopĺňa autorský zvuk pod taktovkou Niny Farriny. Jej fúzia techna a ľudových inšpirácií pridá ďalší rozmer a posilní intermediálny charakter diela. Koncept inštalácie je tak obohatený o zvuk ktorý spolu s vizuálnymi a svetelnými podnetmi vytvára jedinečný zážitok pre divákov.

Autor Aleš Vojtášek má za sebou viaceré umelecké projekty, ktoré boli realizované na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho tvorba primárne reflektuje aktuálne, spoločenské témy pulzujúce v spoločnosti. Posledné umelecké inštalácie autora boli zamerané na side-specific & activist art a formou happeningu ostrili na potrebu slobody, rovnosti príležitostí, tému globalizácie, či klimatickú a hodnotovú krízu.

Nina Farrina patrí do najnovšej generácie slovenských techno DJs. Inšpirovala sa predovšetkým techno-klubovým zvukom 90-tych a 00-tych rokov. Svoj štýl charakterizuje aj ako “filthy-peaktime-maximalistic-psychedelic-hardgroove with soul”.

 Roots & Beats

Aleš Vojtášek x Nina Farrina x Nedbalka Gallery

Nina Farrina odohrá naživo pred galériou Nedbalka svoj hodinový set, špeciálne vytvorený pre inštalaciu ROOTS autora Aleša Vojtáška a to 29.9. 2023 o 21:00 – 22:00

Jej fúzia techna a ľudových inšpirácií pridá inštalácií ďalší rozmer a posilní intermediálny charakter diela. Chládok dreveníc a kolorit tradičnej ľudovej veselice dnes nahradili urbánne priestory mestských zákutí, či undergroundových klubov. Sloboda svätojánskych ohňov, šibriniek a fašiangových sprievodov sa pretavila do pridov, parties. Ľanové košulky vystriedal kinky style a nespútaná zábava.

Vychutnajte si aj vy naživo tento neopakovateľný zážitok a nechajte sa s nami unášať beatmi.