späť

Ars Poetica

Interpretujúc postupne spev sirény, veľryby alebo signály vojenského zariadenia, Violaine Lochu transformuje svoj hlas, aby sa zaoberala fenoménom echolokácie a vplyvom ľudských technológií na prírodné prostredie.

Ars Poetica a Violaine Lochu v Nedbalke už 15.11. o 18.00h.

Violaine Lochu vo svojej tvorbe skúma hlas ako vektor metamorfózy. Jej umelecká prax sa pohybuje na pomedzí súčasného umenia, experimentálnej hudby a zvukovej poézie. Jej projekty sa začínajú fázou ponorenia sa do konkrétneho prostredia, v ktorom zhromažďuje rôzne zvukové, naratívne a vizuálne prvky. Z tohto materiálu vytvára prostredníctvom koláže, rekompozície, transpozície, prekladu, vynájdenia, performancií a inštalácií, v ktorých dochádza k interakcii zvukov, videí a kresieb. Violaine Lochu spochybňuje a prevracia klasické opozície – sen/realita, pravda/nepravda, ženské/mužské, veda/magické… -, snaží sa vytvárať nové príbehy (Eden B4, HypnoQueen, Love Circle, Orpheus Collective, Modular K…). Violaine Lochu, držiteľka mnohých prestížnych ocenení a jej diela boli vystavené na mnohých skupinových výstavách po celom svete.

V posledných rokoch sa mnohé jej projekty snažia politizovať zdanlivo intímne témy; rakovina (Crabe Chorus, C’est la peau, OrganOpera, Magnetic Song), bezdetnosť (O Child), umelecká kríza (MblaHa), zmiešaná láska (Xoxovi).

Jej prístup je živený stretnutiami s ľuďmi (džavot detí v Bábel Bábel, veštecké slová veštkyne v Madame V., spoločensko-odborným žargónom sveta súčasného umenia v Animal Mimesis) alebo neľudskými (spev vtákov z Laponska v Hybird, podmorské svety vo W Song, umelá inteligencia v E.V.E, svet minerálov vo Vestiges de Roncevaux…), čítaním (antropológia, sociológia, psychoanalýza, sci-fi, rozprávky, mytológia…) a mnohonásobnou spoluprácou (hudobníci, choreografi, cirkusanti, výtvarní umelci, výskumníci v oblasti vied o človeku atď.) Rozvíja najmä projekty s hudobníkmi ako Julienom Desprezom (gitara), Méryll Ampe (elektronika), Joëlle Léandre (kontrabas), Serge Teyssot-Gay (gitara) ale aj s choreografmi ako João Fiadeiro a Marcelom Gbeffom, poetkou Tomomi Adachi, sochárkou Sarou Bichão a inými.

  • Ars Poetica, verná svojmu menu, má za cieľ šírenie, kultivovanie a rozvoj poézie a myslenia o nej ako o večne mladom médiu, v ktorom sa stretáva minulosť s budúcnosťou, teda géniovia minulosti s občanmi prítomnosti a ešte nenarodenými deťmi budúcnosti.
  • Ars Poetica vydáva poéziu – a to tak slovenskú ako aj svetovú – ale tiež diela literárnej kritiky a filozofie.
  • Ars Poetica od roku 2003 každoročne organizuje medzinárodne etablovaný rovnomenný festival poézie.
  • Poetica inšpiruje uvažovanie o súčasnej poézii nie len na Slovensku ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.
  • Ars Poetica iniciovala vznik medzinárodnej platformy European Poetry Forum, ktorej cieľom je mapovať súčasné poetiky a formy, no aj tradície európskej a svetovej poézie.
  • Ars Poetica je súčasťou platformy Versopolis, ktorá je jedinou európskou platformou poézie podporovanou Európskou úniou.
  • Ars Poetica sa snaží o spojenie a integráciu poézie prítomnej vo viacerých umeleckých žánroch a disciplínach.
  • Cieľom združenia Ars Poetica je prehlbovanie vedomia prirodzeného vzťahu medzi životom a tvorbou, spoločnosťou a tvorcom, fenoménmi umeleckými a spoločenskými.
  • Ars Poetica vychádza z presvedčenia, že poézia je slovo pre takmer nezachytiteľnú energiu, ktorá otvára dimenzie života všetkým generáciám, od škôlkarov cez tínedžerov až po ľudí s celoživotnými skúsenosťami.
  • Ars Poetica verí v prirodzené právo na poéziu pre každého, a aj preto je mnoho z jej aktivít neziskových, resp. bezplat