späť

Ako vznikala galéria

Budova na Nedbalovej 17 bola od pôvodného majiteľa odkúpená v roku 2011 už s myšlienkou zriadiť v nej galériu výtvarných diel so stálou expozíciou a možnosťou prístupu širokej verejnosti. Architektonické riešenie prístavby, ktoré začiatkom deväťdesiatych rokov projektovo riešila dvojica architektov Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa, bolo síce pôvodne určené pre potreby bankovej inštitúcie, ale svojou koncepčnou realizáciou je dnes priam ideálne pre súčasné potreby výstavných a komunikačných priestorov zrekonštruovaného objektu. Prístavba, za ktorú architekti získali Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1995, spočívala v nadstavbe dvoch poschodí a vytvorení prepojeného centrálneho komunikačného priestoru s podlažiami kruhovitého tvaru a preskleným zastrešením. Vzhľadom na súčasné využitie návštevníkom asi najskôr pripomenie budovu Guggenheimovho múzea v New Yorku.

Slovenská sporiteľňa uvoľnila objekt po dobudovaní svojej novej modernej centrály. Následne ho s ďalšími nepotrebnými budovami odpredala istej investičnej skupine. Stavba však zostala bez užívateľa, lebo špecificky riešené priestory neboli vhodné na ubytovanie a prepojenie podlaží svetlíkom obmedzovalo ich použitie aj na iné účely. Po viac ako dvoch rokoch chátrajúcu „spiacu krásku“ objavil inžinier Maroš Búci. Pri spätnom pohľade sa však zdá, že ona objavila jeho, keďže sa jej už „nezbavil“. Vyjednal a zorganizoval odkúpenie budovy, stál za organizáciou projektovej a stavebnej prípravy, neskôr organizoval a riadil čistiace a búracie práce, staral sa o kompletnú rekonštrukciu až po kolaudáciu a získanie povolenia na užívanie stavby.

Projektovú štúdiu a realizačné projekty zmeny účelu využitia a komplexnej rekonštrukcie objektu riešil tím projektantov pod vedením architektky Jarmily Kusej. Architektonické riešenie sa zameralo na vyčistenie a otvorenie priestorov pre expozície výtvarných diel, so zachovaním výnimočného svetlíka a jeho úpravou do subtílnejšej, jednoduchšej konštrukcie. V historickej časti objektu sa reštaurovali okná a opravila sa uličná fasáda, v prístavbe sa v dvornej časti je zateplená fasáda a vymenené okná. Okrem vyrovnania stien, nových omietok a obkladov sa pri rekonštrukcii vymenili stropy, podlahy a povrchová úprava schodov, vrátane zábradlia. Po rekonštrukcii je v objekte umožnený bezbariérový prístup do všetkých priestorov. Interiér i technické vybavenie galérie vrátane kvalitného a energeticky úsporného osvetlenia a technológie pre udržiavanie stabilného prostredia spĺňa najvyšší štandard pre vystavovanie a starostlivosť o umelecké diela zo zbierok galérie Nedbalka i dočasné výstavy.

Súčasťou architektonického riešenia je výtvarné dielo súčasného umelca Ašota Haasa vytvorené in situ, ktoré mení protipožiarnu konštrukciu vo svetlíku na zaujímavý svetelno-kinetický objekt.