VSTUPNÉ/ADMISSION 

STÁLA EXPOZÍCIA A AKTUÁLNA VÝSTAVA/ PERMANENT AND TEMPORARY EXHIBITIONS

Dospelý (v cene vstupenky je káva alebo čaj v kaviarni galérie)

4 €
Adults (ticket price includes coffee or tea at the gallery café) 4 €

Dôchodcovia nad 62 rokov, študenti VŠ, SŠ a ZŠ s platným ISIC

alebo EURO 26

2€

Seniors 62+, students with ISIC or EURO 26 card

2€

 

AKTUÁLNA VÝSTAVA / TEMPORARY EXHIBITION

Dospelý, dôchodcovia nad 62 rokov, študenti VŠ,

SŠ a ZŠ s platným ISIC alebo EURO 26

1 €
Adults, seniors 62+, students with ISIC or EURO 26 card 1 €

 

OSTATNÉ POPLATKY / OTHER FEES

Ročná permanentka - prenosná (platná pre 2 osoby)

50€

Annual pass (valid for two persons)

50€

 Každú nedeľu o 15.00h komentovaná prehliadka v slovenskom jazyku v cene vstupenky 
 Every Sunday at 3.00pm a guided tour in Slovak language included in ticket price 
Držitelia preukazu sprievodcu cestovného ruchu (len so skupinou 5 a viac osôb),

pedagogický sprievod (len so skupinou 5 a viac študentov), deti do 6 rokov, vozičkári a ZŤP

bezplatne
Tourist guide cardholders (at least 5 people in the group), teachers accompanying students (at least 5 people in the group), children aged 6 and under, people with disabilities free
 
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY / GUIDED TOURS
Výklad v slovenskom jazyku 5 €
Guided tour in Slovak language  5 €
Výklad v anglickom jazyku (na objednávku) 10 €
Guided tour in English language (reservation required) 10 €

 

FOTOGRAFOVANIE / PHOTOGRAPHS 
Svadobné fotografovanie 20 €/h
Wedding photographs 20 €/h
Komerčné fotenie a natáčanie cena dohodou
Commercial photographs and videos price negotiable
Prenájom priestorov na súkromné akcie cena dohodou
Private events rental price negotiable

  

V priestoroch galérie je povolené individuálne fotografovanie BEZ BLESKU.

Visitors are permitted to take photographs WITHOUT FLASH.

 

Upozorňujeme, že akékoľvek fotografie a{alebo videá použité na komerčné účely musí písomne schváliť vedenie galérie.
Please note that any commercial use of photographs and/or videos made at the gallery premises has to be approved in writing by the gallery management.

 

Cena vstupenky v prípade uzavretia kaviarne 3 €
Ticket costs if the café is closed 3 €

  

 

Všetky ceny sú vrátane DPH (20%)./All prices include VAT (20%). 

Cenník je platný od 28. 2.  2017/ The price list valid from 28 February 2017.