Obchodné podmienky E-shopu Galérie Nedbalka, n.o.

Ceny

Ceny uvedené v obchode (e-shope) platia pre nákup produktov prostredníctvom E-Shopu. Prevádzkovateľ obchodu nie je platcom DPH. Ceny v e-shope sú uvedené bez DPH. Pri všetkých objednávkach sa účtuje  poštovné a balné stanovené Slovenskou poštou.

Objednávanie tovaru

Vyplnením objednávky prostredníctvom E-shopu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.  Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu plus poštovné a balné. Zákazník musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

Dodanie tovaru

Tovar je zákazníkovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar dodávame výlučne na dobierku. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý sa nachádza v balíku (obálke). Tovar je odoslaný do 48 pracovných hodín od prijatia objednávky. V prípade, že tovar momentálne nie je na sklade, zákazník bude emailom alebo telefonicky informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Doba doručenia tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je 2 pracovné dni (balík I.triedy).

Platba za tovar

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu, ktorá je platná v deň prijatia objednávky. Spôsob platby: dobierka. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Zodpovedáme za:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Poškodenie zásielky zavinené poštou.

Záruka a servis

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby – najlepšie telefonicky alebo e-mailom. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú poštové poplatky.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte meno a priezvisko objednávateľa. Po 24 hodinách od objednania tovaru nie je možné objednávku zrušiť.

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Neotvorený, nepoužitý a nepoškodený tovar je potrebné doručiť na našu adresu spolu s kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní poštovým poukazom. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje súhlas na požitie osobných údajov predávajúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. ochrana osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tieto budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.