späť

Rudolf Uher – Hlavy

Výstava bola štvrtou a poslednou prezentáciou umelcovej tvorby v súvislosti s pripomenutím stého výročia jeho narodenia. Sochára Rudolfa Uhera je v kontexte slovenského sochárstva 20. storočia pomerne ťažké zaradiť. Autor sa ako tridsaťročný učiteľ rozhodol stať sochárom a od svojho vstupu na umeleckú scénu výrazne posunul hranice vnímania sochy. Dve z jeho najdôležitejších diel – Kameňoheň (umiestnené pred vstupom do Československého pavilónu na EXPO OSAKA) a Socha pre betón (Vermont, USA) – sú dodnes symbolmi jeho tvorby presahujúcej hranice Slovenska.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert