späť

Robert Hromec – V nútri časovej kapsuly

Manuálna komunikácia používajúca gestá ruky sprostredkováva správu medzi osobami navzájom a okolitým svetom. Ako primárna forma komunikácie môže byt umocnená optickou ilúziou vychádzajúcou z povrchu.

Robert Hromec

Robert Hromec bol na slovenskej výtvarnej scéne vždy osamelým hľadačom osobitého prejavu. Keď v roku 2011 vymenil klasické plátno za hliník, hneď po prvých realizovaných dielach bolo jasné, že ide o zásadnú zmenu spôsobu jeho výtvarného uvažovania. Vystavená kolekcia predstavuje najnovšie diela z rokov 2016 – 2017 vytvorené náročnou technikou. K povrchu viacerých veľkorozmerných štvorcových malieb je pripevnený hliníkový obdĺžnik. Umelec si predstavoval svoje maľby ako časovú kapsulu odrážajúcu život v dnešnom svete, ktorá doručí informácie o súčasnosti nasledujú­cim generáciám. Žiť v našom čase podľa neho znamená žiť bez istoty. Starý poriadok v jeho ponímaní zaniká, nový sa ešte neobjavil. V tomto momente destabilizácie sa jedincom otvára obrovská príležitosť oveľa slobodnejšie prebádať rôzne nové po­stupy. V jeho najnovších obrazoch na hliníkovom plechu hrá dôležitú úlohu optická ilúzia.

 

Publikácia: Robert Hromec – Vnútri časovej kapsuly/Inside a time capsule; autorka textov: Rick Kinsel, Giacomo Marco Valeri, Martina Campese, Dorothea Jeger, Anton Divácky, Ivan Jančár.; počet strán: 72; väzba: flexi; jazyk: slovenský a anglický; rok vydania: 2018.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert