späť

Maľba 2021

Diela finálovej 20-ky sú sprístupnené bezplatne aj pre širokú verejnosť na tradičnej výstave v bratislavskej galérii Nedbalka.

Nadácia VÚB a jej materská VÚB banka podporujú umenie dlhodobo. Najznámejšou aktivitou je dnes už známa a prestížna výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, organizovaná od roku 2006. Jej poslaním je podporiť mladé slovenské výtvarné umenie, zveľaďovať a zušľachťovať médium maľby, prispieť k jeho propagácii, čo najväčšmi ho priblížiť verejnosti a pomôcť mladým umelcom etablovať sa na profesionálnej umeleckej scéne.

Súťaž je určená profesionálnym výtvarným umelcom do 35 rokov. Maliari sa do súťaže prihlasujú sami, a to s konkrétnym dielom vytvoreným v danom roku (prípadne nie starším ako 3 roky). Súčasťou prihlášky je aj portfólio s ukážkami ich tvorby a profesijný životopis.

Proces posudzovania prihlásených diel, ktoré splnia štatút súťaže, prebieha v dvoch fázach. V prvom kole porotcovia posudzujú súťažné diela v digitálnej podobe. Následne každý z nich pripraví svoj návrh finálovej dvadsiatky, pričom vybraní autori získajú body podľa poradia. Po sčítaní bodov od všetkých porotcov vznikne shortlist – zoznam 20 finalistov. Ich obrazy porota v druhom kole posudzuje in situ, teda priamo na súťažnej prehliadke. Výsledkom je rozhodnutie o troch víťazoch. Toto rozhodnutie je spoločným názorovým konsenzom odborníkov, nie matematickým výsledkom bodovania. Víťazi získavajú finančnú podporu na svoju ďalšiu tvorbu vo výške spolu 20-tisíc eur (1.miesto – 10 000 eur, 2.miesto – 6 500 eur, 3.miesto – 3 500 eur).

Garanciou odborného a nezávislého rozhodnutia o víťazoch je medzinárodná porota zložená z popredných európskych výtvarných umelcov, kurátorov, galeristov, výtvarných teoretikov a pedagógov. Je zvykom, že jej zloženie sa každý rok mení. Medzinárodná porota zaručuje iný, predovšetkým nezaťažený pohľad na súťažné maľby, a jej členovia sú zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie. Okrem toho sa vďaka medzinárodnej porote dostáva mladá slovenská maľba do povedomia za hranicami Slovenska.

Porota 2021

Andreas Hoffer
historik umenia a kurátor (Rakúsko)

Ondřej Horák
kurátor, spisovateľ, umelecký publicista (Česko)

Ľudovít HOLOŠKA
Maliar, vysokoškolský pedagóg (Slovensko)

Pál Gerber
maliar​ (Maďarsko)

Diela finálovej 20-ky sú sprístupnené bezplatne aj pre širokú verejnosť na tradičnej výstave v bratislavskej galérii Nedbalka. Tri víťazné diela sa stávajú súčasťou zbierky súčasného výtvarného umenia, ktorú Nadácia VÚB dlhodobo buduje.

Súťaž Maľba je aktuálne jednou z najstabilnejších platforiem pre oceňovanie umelcov na Slovensku. Zároveň je už dobre etablovanou príležitosťou pre talentovaných mladých maliarov, ktorú môžu využiť na to, aby zabojovali o pozornosť a uznanie expertov a porástli na už začatej autorskej dráhe aj vďaka finančnej podpore. Za ostatných 15 rokov existencie súťaže Nadácia VÚB prerozdelila 300-tisíc eur spolu 40 maliarom, ktorých diela boli nezávisle a odborne posúdené ako víťazné. Súťaž sa stala významným impulzom pre zviditeľnenie umelcov.

Finalisti 2021

Ján Bátorek
Anna Mária Beňová
Dominika Brečková
Denisa Dováľová
Lucia Dunajová
Roman Ďurček
Juraj Ďuriš
Oskar Felber
Marek Jarotta
Beáta Kočner Bencová
Rita Koszorús
Ivana Mojšová
Michaela Murínová
Mikaela Mia Papp
Miroslav Sandanus
Denisa Slavkovská
Simona Štulerová
Michal Turkovič
Év van Hettmer
Kristína Záhorová