späť

Maľba 2020

Nadácia VÚB dlhoročne podporuje výtvarné umenie. Najznámejšou aktivitou je od roku 2006 prestížna a jedinečná výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Jej poslaním je podporiť mladé umenie, prispieť k jeho propagácii, zveľaďovať a zušľachťovať médium maľby, priblížiť ho verejnosti a pomôcť mladým umelcom etablovať sa na umeleckej scéne.

Mladí slovenskí autori do 35 rokov

Súťaž je určená profesionálnym výtvarným umelcom do 35 rokov. Maliari sa do súťaže prihlasujú sami s konkrétnym dielom vytvoreným v priebehu posledných troch rokov. Súčasťou prihlášky je aj portfólio s ukážkami z tvorby.

Hodnotenie súťažných diel je rozvrhnuté do dvoch kôl. V prvom kole pošlú porotcovia svoj návrh finálovej dvadsiatky, ktorá vznikne sčítaním bodov od všetkých porotcov. Tieto obrazy sa ďalej posudzujú in situ, teda priamo na súťažnej prehliadke a výsledok je spoločným názorovým konsezom.

Odborná porota je medzinárodná a jej zloženie sa každý rok mení. Členmi poroty sú aktívni umelci, kurátori, galeristi, kunsthistorici a výtvarní teoretici. Medzinárodné zloženie poroty zaručuje iný, predovšetkým nezaťažený pohľad na predložené maľby, a jej členovia sú zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie. Mladá slovenská maľba sa tak dostáva aj do medzinárodného kurátorského povedomia.

Porota v roku 2020
Alexandra Kusá
historička umenia, kurátorka, riaditeľka Slovenskej národnej galérie (Slovensko)
Andreas Hoffer
historik umenia a kurátor (Rakúsko)
Ondřej Horák
kurátor, spisovateľ, umelecký publicista (Česko)
Pál Gerber
maliar​(Maďarsko)

 

Víťazi v roku 2020.

Natália Šimonová
1. miesto

Ev van Hettmer
2. miesto

Miroslav Sandanus
3. miesto

Finalisti

Ján Bátorek
Jana Bednárová
Marek Burcl
Peter Cvik
Juraj Ďuriš
Svetlana Fialová
Monika Germušková
Paulína Halasová
Ev van Hettmer
Dominik Hlinka
Marek Jarotta
Martin Kiman
Rita Koszorús
Richard Moravčík
Michaela Murínová
Jakub Navrátil
Tatiana Ondziková
Ivana Oroszová
Miroslav Sandanus
Natália Šimonová

Nezmeškaj výstavu alebo koncert