späť

Ateliér Františka Buriana Art dizajn na VŠVU v Bratislave

Profesor František Burian sa vzdelávaniu dizajnérov venuje už tri desaťročia.

Profesor František Burian sa vzdelávaniu dizajnérov venuje už tri desaťročia. Snaží sa navrhovať úlohy, ktoré by vyprovokovali študentov k širšiemu chápaniu a inému než čisto materiálovému a utilitárnemu mysleniu. Výsledkom sú ilúzie spochybňujúce konvenčné vnímanie reality, materiálové a technologické zámeny či rôzne „príbehy“ a popkultúrne fenomény. Prinášajú provokácie, prekvapenie, humor a iróniu, no najmä kreativitu. Oživujú remeselné techniky a zhodnocujú aj možnosti digitálnych technológií. Dokumentujú hravosť, ale aj angažovanosť dizajnu v kultúrnej, sociálnej a ekologickej sfére. Dizajn sa v tejto polohe chápe ako nástroj, ktorý prezentuje individuálnu výpoveď autora a reflektuje širšie spoločenské a sociálne témy. Dôraz sa kladie na invenciu, kreativitu, experiment a kritické myslenie.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert