späť

Екскурсії постійної експозиції сучасного словацького мистецтва

Усіх охочих запрошуємо на екскурсію постійної словацької експозиції українською мовою, що входить у вартість квитка. Екскурсії постійної експозиції сучасного словацького мистецтва українською мовою відбудеться 25.3.2023, 15:00.
Všetkých záujemcov pozývame na komentovaný výklad stálou expozíciou v ukrajinskom jazyku v cene vstupenky. Komentovaná prehliadka stálej expozície slovenského moderného umenia v ukrajinskom jazyku bude 25.3.2023, 15:00.