Príbeh Galérie Nedbalka

Príbeh Galérie Nedbalka

16,00

Príbeh galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, pri ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. Galéria Nedbalka má päť rokov. Okrem konštatovania „ako ten čas letí“ nám toto jubileum dáva príležitosť obzrieť sa späť a zhodnotiť, ako sa naplnil pôvodný zámer vybudovania galérie.

Publikácie: Príbeh galérie Nedbalka, autor textov: M. Pašková, A. Bartoška P. Paško, J. Luková, V. Obuchová, Z. Szemán, J. Nagy, L. Pavuková, M. Michlík, väzba: mäkká, počet strán: 72, rok vydania 2017

Kategórie:

Ďalšie informácie

vydala / published by:

Galéria Nedbalka, 2017
1. slovenské vydanie / 1st slovak edition


text / text:

© Miloslava Pašková, Artúr Bartoška, Peter Paško, Jana Luková, Viera Obuchová, Zsó a Kiss-Szemán, Julo Nagy, Lucia Pavuková, Marek Michlík

fotografie / photographs:

Ladislav Soos, Julo Nagy, Peter Paško, Igor Strinka, Dorota Sadovská, Adrian Vavro a archív Galérie Nedbalka / Nedbalka Gallery archive
grafika na strane 47 / graphics on page 47: Sandmann, Franz Josef; Alt, Jakob: Bratislava z juhu / Bratislava from south, okolo / around 1850, kolorovaná litogra a / coloured lithography, papier / paper, 277 × 397 mm; 248 × 368 mm. Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery (C 7245), foto / photo © archív / archive GMB

dizajn / design:

© Julo Nagy, Calder Design Community

zalomenie a úprava fotografií / layout & lito:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

preklad a jazyková úprava / translation & proofreading:

Janka Jurečková

vysádzané písmom / type:

Greta Text


Tlač / print:

Coreta, s. r. o.