Musica_litera 3. predstavenie 7.12.

Musica_litera 3. predstavenie 7.12.

5,00

KTO CHYTÁ V ŽITE – Salinger – Barber – Glass

Samuel Barber

Sláčikové kvarteto h mol, op. 11

Philip Glass

Sláčikové kvarteto č. 5

hudobná interpretácia: Mucha Quartet

 

Jerome David Salinger

Kto chytá v žite

umelecký prednes: Matúš Krátky

40 na sklade

Kategórie: