M. Jakabčic a V. Žilinčanová – Súzvuk imaginácie

M. Jakabčic a V. Žilinčanová – Súzvuk imaginácie

29,00

Slovenské maliarstvo prešlo v druhej polovici 20. storočia viacerými vývinovými zmenami. Objavilo sa nemálo osobností, ktoré tomuto pohybu dávali impulz, energiu a smer. Dôležité miesto medzi nimi zastáva Michal Jakabčic (l930 – 2001) a Viera Žilinčanová (1932 – 2008). Súkromná galéria Nedbalka v Bratislave usporiadala samostatnú výstavu z tvorby týchto umelcov pod názvom „Súzvuk imaginácie“, na ktorej predstavila ich menej známe a neznáme obrazy.

Publikácia: Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová – Súzvuk imaginácie / Harmony of Imagination; autor textov: Ľubomír Podušel; počet strán: 120; väzba: pevná; jazyk: slovenský a anglický; rok vydania: 2014

Category:

Additional information

Názov knihy:

Michal Jakabčic – Viera Žilinčanová.
Súzvuk imaginácie / Imagination harmony

Autor:

Ľubomír Podušel

Formát knihy:

230 × 280 mm

Počet strán:

120 strán

Väzba:

pevná väzba, prebal

Jazyk:

slovenský, anglické resumé

Vydavateľ:

Galéria Nedbalka
ISBN: 978–80–971269–5–7

Copyright

© Galéria Nedbalka 2014
1. slovenské vydanie

Autor textov:

Ľubomír Podušel

Jazyková korektúra:

Jana Jurečková

Anglický preklad resumé:

Jana Jurečková

Fotografie diel:

Peter Paško

Fotografie v biografii:

archív rodiny

Grafický dizajn:

Marián Preis, Calder design community

Sadzba a úprava fotografií:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Vytlačené na papieri:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Produkcia:

Peter Prekop Print Production

Tlač:

i+i print spol. s r. o., Bratislava