Ladislav Guderna – Koincidencia

Ladislav Guderna – Koincidencia

16,00

Galéria Nedbalka má vo svojej zbierke zastúpeného Ladislava Guderna kvalitnými dielami, ktoré umožňujú podať ucelený pohľad na jeho tvorbu od začiatku až do konca. Maľby pochádzajú z rokov 1946 – 1997 a vďaka systematickej zberateľskej činnosti Galérie Nedbalka je možné sledovať celý vývoj autorovej tvorby. Výstava a katalóg približujú divákom pohľad na tvorbu tohto vynikajúceho maliara a grafika, rodeného surrealistu, ktorý sa vyznačoval osobitým videním sveta. Katalóg obsahuje texty s prierezom tvorbou autora, biografiou, bibliografiou, zoznamom výstav a zoznamom vystavených diel.

Vydanie katalógu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Catalogue was co-financed by the Bratislava Self-Governing Region

Publikácia: Ladislav Guderna – Koincidencia / The Coincidence; autorka textov: Zsófia Kiss-Szemán; počet strán: 72; jazyk: slovenský a anglický; väzba: mäkká; rok vydania: 2016.

Kategórie:

Ďalšie informácie

Názov knihy / Book title:

Ladislav Guderna Koincidencia / The Coincidence

Texty / Text:

Zsófia Kiss-Szemán

Jazyková korektúra / Proofreading:

Janka Jurčeková

Preklad / Translation:

Janka Jurčeková

Fotografie diel / Photographs of paintings:

Peter Paško, Michal Paško, Ladislav Soos

Dokumentárne fotografie / Documentary photographs:

archív Maríny a Martina Gudernovcov

Dizajn / Design:

Zuzana Hricová, Calder design community

Typografia a úprava fotografii / Typo & Lito:

Pavel Kordoš, Goodwind, s.r.o.

Vysádzané písmom / Type:

Irma, Irma Text Standard, Typotheque

Vytlačené na papieri / Printed on paper:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Tlač / Print:

CORETA, s. r. o.

Vydavateľ / Published by:

Galéria Nedbalka, 2016
1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition