Vincent Hložník, Posolstvá a vízie

Vincent Hložník, Posolstvá a vízie

29,00

Rozsiahle dielo Vincenta Hložníka (1919 — 1997) sa stalo základom slovenského moderného výtvarného prejavu. Maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský profesor, národný umelec Vincent Hložník je jednou z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Súčasťou vrcholného moderného umenia na Slovensku je najmä fenomén známy pod názvom Hložníkova grafická škola. Jeho nové smerovanie vo výtvarnom umení inšpiratívne ovplyvnilo generáciu jeho súčasníkov i nasledovníkov a patrí k trvalým hodnotám slovenskej výtvarnej kultúry.

Publikácia: Vincent Hložník – Posolstvá a vízie / Messages and Visions; autor textov: Ľudovít Petránsky; počet strán: 128; väzba: pevná; jazyk: slovenský a anglický; rok vydania: 2014.

Kategórie:

Ďalšie informácie

Názov knihy:

Vincent Hložník, Posolstvá a vízie / Messages and Visions

Autor:

Ľudovít Petránsky

Formát knihy:

230 × 280 mm

Počet strán:

128 strán

Väzba:

pevná väzba, preba

Jazyk:

slovenský, anglický

Vydavateľ:

Galéria Nedbalka
ISBN 978–80–971269–8–8

Rok vydania:

2014

Copyright

© Galéria Nedbalka 2014
1. slovenské vydanie

Autor textov:

Ľudovít Petránsky

Jazyková korektúra:

Jana Jurečková

Anglický preklad:

Jana Jurečková

Fotografie diel:

Peter Paško

Fotografie V. Hložníka:

Igor Grossmann

Grafický dizajn:

Julo Nagy, Calder design community

Sadzba a úprava fotografií:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Vysádzané písmom:

Greta, Peter Biľak, Typotheque

Vytlačené na papieri:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Produkcia:

Peter Prekop Print Production

Tlač:

i+i print spol. s r. o., Bratislava