Milan Laluha – Poézia kompozície obrazov

Milan Laluha – Poézia kompozície obrazov

29,00

Katalóg predstavuje príležitosť priblížiť tak trocha nezvyčajne kresliarske a maliarske dielo výrazného predstaviteľa generácie narodenej okolo roku 1930. Našťastie, v zbierke Galérie Nedbalka sa nachádzajú obrazy, ktoré veľmi dobre reprezentujú celú tvorbu Milana Laluhu od raných diel až po obrazy z posledných rokov jeho tvorby. Práve ich reprezentatívna kvalita nám vnukla myšlienku venovať sa prioritne výtvarnej skladbe a umelcom preferovaným kompozičným princípom. Keďže ide o výtvarné dielo inšpirované aj doslova prastarými zákonmi skrytej geometrie dlhého radu predkov pocézannovského vývinu moderného umenia, veríme, že voľba uhla pohľadu na poéziu kompozície obrazov Milana Laluhu má svoj význam.

Publikácia: Poézia kompozície obrazov Milana Laluhu / The Poetry of Composition in Paintings by Milan Laluha; autor textov: Juraj Mojžiš; počet strán: 110; jazyk: slovenský a anglický; väzba: pevná; rok vydania: 2015.

Kategórie:

Ďalšie informácie

Názov knihy / Book title:

Poézia kompozície obrazov Milana Laluhu / The Poetry of composition in paintings by Milan Laluha

Texty / Text:

Juraj Mojžiš

Jazyková korektúra / Proofreading:

Janka Jurčeková

Preklad / Translation:

Janka Jurčeková

Fotografie diel / Photographs of paintings:

Ladislav Soos, Michal Paško

Fotografie M. Laluhu / Photographs of M. Laluha:

Martin Levinne

Dizajn / Design:

Julo Nagy, Calder design community

Typografia a úprava fotografii / Typo & Lito:

Pavel Kordoš, Goodwind, s.r.o.

Vysádzané písmom / Type:

Clarendon Text Pro

Vytlačené na papieri / Printed on Paper:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Tlač / Print:

CORETA, s. r. o.

Vydavateľ / Published by:

Galéria Nedbalka, 2015
1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition