Milan Paštéka – Uhol odvahy

Milan Paštéka – Uhol odvahy

29,00

Tento nezvyčajne senzitívny umelec však znamenal pre slovenské moderné umenie aj rovnako nezvyčajný podiel na jeho očividnej intelektualizácii. Práve preto vydavateľský počin Galérie Nedbalka, počin ozrejmujúci uhol odvahy maliara Milana Paštéku, mieni byť čitateľným impulzom a inšpiráciou pre najrôznejšie redefinície ustáleného, ale neraz aj nudného poznávania osudov moderného umenia a jeho výrazných predstaviteľov.

Publikácia: Milan Paštéka – Uhol odvahy; autor textov: Juraj Mojžiš; počet strán: 108; väzba: pevná; jazyk: slovenský a anglické resumé; rok vydania: 2013.

Kategórie:

Popis

Knihu o Milanovi Paštékovi sme nazvali Uhol odvahy podľa maliarovho výroku, v ktorom zdôraznil, že medzi ustavične sa meniacimi názormi a postojmi preňho predsa len zostáva čosi konštantné: uhol odvahy. Vyslovil sa tak v roku 1969, v roku, keď už dlhší čas nepatril medzi umeleckých rebelov, avšak mnohé z vlastností rebela nestrácal ani v rokoch zrelej tvorby i všeobecného rešpektu voči jeho výtvarnému dielu.

Ďalšie informácie

Názov knihy:

Milan Paštéka. Uhol odvahy.

Autor:

Juraj Mojžiš

Jazyková korektúra:

Zuzana Mojžišová

Anglický preklad resumé:

Lexika s.r.o.

Formát knihy:

230 x 280 mm

Počet strán:

108 strán

Väzba:

pevná väzba, prebal

Fotografie diel:

Peter Paško

Fotografie v biografii:

archív rodiny

Grafický dizajn:

Julo Nagy, Calder design community

Sadzba a úprava fotografií:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Vysádzané písmom:

Tisa, Studio Mitja Miklavčič

Vytlačené na papieri:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Produkcia:

Peter Prekop Print Production

Tlač:

i+i print spol. s r. o., Bratislava

Jazyk:

slovenský, anglické resumé

Vydavateľ:

Galéria Nedbalka 2013