Milan Dobeš – Svetlo a pohyb

Milan Dobeš – Svetlo a pohyb

16,00

Milan Dobeš je zriedkavým prípadom slovenského umelca, ktorý sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne už v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po ranom období ovplyvnenom impresionizmom a zameranom na motívy Bratislavy sa vo svojom „modrom“ období orientuje na výdobytky francúzskej moderny, sústreďuje sa na autonómnosť obrazovej plochy a jej jednotlivých štruktúr.  Galéria Nedbalka vybudovala pomerne rozsiahlu kolekciu diel tohto výnimočného autora, ktorá mapuje jeho jednotlivé tvorivé obdobia a poskytuje ucelený obraz o základných tendenciách a smerovaní jeho tvorby.

Katalóg: Milan Dobeš – Svetlo a pohyb / Light & Motion; autor textov: Ivan Jančár; počet strán: 56; väzba: mäkká; jazyk: slovenský a anglický; rok vydania: 2015.

Kategórie:

Ďalšie informácie

Názov katalógu:

Milan Dobeš, Svetlo a pohyb / Light & Motion

Autor:

Ivan Jančár

Formát katalógu:

230 × 280 mm

Počet strán:

56 strán

Väzba:

mäkká väzba

Jazyk:

slovenský, anglický

Rok vydania:

2015

Vydavateľ:

Galéria Nedbalka
ISBN 978-80-89784-02-8