Juraj Rusňák – monografia

Juraj Rusňák – monografia

39,00

Galéria Nedbalka zorganizovala druhú výstavu sochárskych diel, tentoraz s cieľom predstaviť sochy so svojich zbierok. Výstavou Sochy zo zbierky Galérie Nedbalka – Hmatové štúdio sme sa zapojili do projektu Socha a objekt XIX, ktorý je súčasťou Staromestského letného festivalu 2014, Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2014.

V rámci výstavy sme dali najväčší priestor umelcovi Jurajovi Rusňákovi, ktorému podľa nášho názoru dlhé obdobie nebola venovaná pozornosť, akú by si tento umelec zaslúžil. Juraj Rusňák je sochár presadzujúci abstraktný tvar a patrí ku generácií slovenských výtvarníkov, ktorá v šestedsiatych rokoch minulého storočia nadviazala na vývoj umenia vo svete.

Publikácia: Juraj Rusňák – monografia; autorka textov: Ľuba Belohradská; počet strán: 242; väzba: pevná; jazyk: slovenský a anglický; rok vydania: 2014.

Kategórie:

Ďalšie informácie

Texty / Text:

Ľuba Belohradská

Dokumentácia k monografii / Documentation to the monography:

Renáta Gudernová

Preklad / Translation:

Katarína Müllerová

Jazyková úprava / Slovak Text Proofreading:

Ivan Lehotský

Fotografie / Photographs:

Peter Paško, Juraj Rusňák, Martin Číško (219, 2 zábery), Peter Flynn Nižňanský (s. 15, 218), Peter Kršák (s. 126), K. Štefaniková (1. strana obálky), archív Juraja Rusňáka

Dizajn / Design:

Julo Nagy, Calder design community

Sken a grafická úprava / Scan & Layout:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Tlač / Print:

i+i print, spol. s r. o.

Vytlačené na papieri / Printed on paper:

Arctic Volume White

Vydavateľ / Publisher:

Galéria Nedbalka, 2014
ISBN 978-80-971269-6-4

Copyright

Galéria Nedbalka 2014