Juraj Rusňák – autobiografia

Juraj Rusňák – autobiografia

29,00

V rámci výstavy Sochy zo zbierky Galérie Nedbalka sme dali najväčší priestor umelcovi Jurajovi Rusňákovi, ktorému podľa nášho názoru dlhé obdobie nebola venovaná pozornosť, akú by si tento umelec zaslúžil. Juraj Rusňák je sochár presadzujúci abstraktný tvar a patrí ku generácií slovenských výtvarníkov, ktorá v šestedsiatych rokoch minulého storočia nadviazala na vývoj umenia vo svete. Práve preto sme sa rozhodli vydať autorovi autobiografiu.

Publikácia: Juraj Rusňák – autobiografia; autori textov: Renáta Gudernová, Juraj Rusňák; počet strán: 120; väzba: pevná; jazyk: slovenský; rok vydania: 2014.

Category:

Additional information

Texty:

Renáta Gudernová, Juraj Rusňák

Preklad do anglického jazyka (resumé):

Eva Svobodová

Redakčná úprava:

Nina Jassingerová, Ivan Lehotský

Fotografie:

Peter Paško, Juraj Rusňák, Juraj Králik (s. 53), Julo Nagy (s. 113, 2 zábery),
Ivan Lehotský (s. 99), Peter Flynn Nižňanský (s. 30, 79), archív J. Rusňáka

Tlač:

i+i print, spol. s r. o.

Vytlačené na papieri:

Arctic Volume White, by Arctic Paper

Vydavateľ:

Galéria Nedbalka, 2014
ISBN 978-80-971269-7-1

Copyright

Galéria Nedbalka 2014