Slovenské moderné umenie

Slovenské moderné umenie

44,00

Publikácia je druhou knihou o Galérií Nedbalka, ktorá prezentuje diela stálej expozície zameranej na slovenské moderné umenie 20. storočia, s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia. Prvá kniha vyšla pri príležitosti otvorenia galérie v roku 2012. Cieľom rozšíreného a doplneného vydania je predstaviť širokej verejnosti stálu expozíciu galérie vrátane nových akvizícií a poskytnúť záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.

Publikácia: Slovenské moderné umenie; autor textov: Zsófia Kiss-Szemán; počet strán: 392; väzba: pevná; rok vydania: 2014.

Category:

Additional information

Názov knihy

Galéria Nedbalka, Slovenské moderné umenie, Stála expozícia

Autor textov

Zsófia Kiss-Szemán

Formát knihy

230 x 280 mm