Lucia Dovičáková – Cítim sa ako…

Lucia Dovičáková – Cítim sa ako…

16,00

Tvorba Lucie Dovičákovej rezonuje na slovenskej výtvarnej scéne už osemnásť rokov, dospela spoločne s autorkou k jasnej definícii silného autorského programu, v ktorého centre sa nachádza žena a jej obraz.

Nehľadá však vyjadrenie univerzálnej ženskej skúsenosti, no cielene vyberá momenty, v ktorých naše predstavy o radostiach, starostiach, rolách a údeloch žien skĺzajú do stereotypov. Námety spracúva s humorom a zveličením, obratne manévruje na hranách grotesky a paródie tradičných zobrazení ženy ako objektu (mužskej) túžby, manželky, matky, profesionálky či gazdinej. Využíva množstvo vizuálne a významovo potentných symbolov, hrá sa s ich viacznačnými, častokrát senzuálne a sexuálne nabitými polohami.

Výstava Cítim sa ako predstavuje diela Lucie Dovičákovej zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré odrážajú nosné témy objavujúce v autorkinej tvorbe od jej študentských čias po súčasnosť. Dovičáková sleduje a komentuje tradičné žánre a zobrazenia ženy v literatúre a vo vizuálnej kultúre, ich rozprávky o kráse ako o jednom z hlavných ženských atribútov. Všíma si pretrvávajúce rodové nerovnosti pri delení prác v domácnosti stelesnené v postave ženy v domácnosti. Citlivo vníma, že feminizmus nie je zastaraný pojem, ani žiadne retro, ale neustále aktualizovaným predpokladom pre rozmýšľanie o mocenských vzťahoch v spoločnosti.

Cítim sa ako… je formulované v prvej osobe, pretože Dovičákovej tvorba je z veľkej časti autobiografická. Všíma si nielen to pozitívne na ženách, ale pracuje aj s ich temnejšími, zverskými stránkami. Jej diela tematizujúce tehotenstvo a materstvo sa svojou otvorenosťou a priamočiarou obrazotvornosťou dostávajú doslova pod kožu. Už v nich je viditeľná Dovičákovej schopnosť preniesť hlboké, telesne aj duševne náročné zážitky a stavy na plátno. Cítim sa ako… je názov konkrétneho Dovičákovej diela, ktorý sa ponúka na dokončenie. Ako kto / čo sa dnes cítite vy?

Katalóg k výstave: Lucia Dovičáková – Cítím sa ako.., autor textov: Miroslava Urbanová; počet strán: 56; väzba: mäkká; rok vydania 2023.

Category:

Description

Tvorba Lucie Dovičákovej rezonuje na slovenskej výtvarnej scéne už osemnásť rokov, dospela spoločne s autorkou k jasnej definícii silného autorského programu, v ktorého centre sa nachádza žena a jej obraz.

Nehľadá však vyjadrenie univerzálnej ženskej skúsenosti, no cielene vyberá momenty, v ktorých naše predstavy o radostiach, starostiach, rolách a údeloch žien skĺzajú do stereotypov. Námety spracúva s humorom a zveličením, obratne manévruje na hranách grotesky a paródie tradičných zobrazení ženy ako objektu (mužskej) túžby, manželky, matky, profesionálky či gazdinej. Využíva množstvo vizuálne a významovo potentných symbolov, hrá sa s ich viacznačnými, častokrát senzuálne a sexuálne nabitými polohami.

Výstava Cítim sa ako predstavuje diela Lucie Dovičákovej zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré odrážajú nosné témy objavujúce v autorkinej tvorbe od jej študentských čias po súčasnosť. Dovičáková sleduje a komentuje tradičné žánre a zobrazenia ženy v literatúre a vo vizuálnej kultúre, ich rozprávky o kráse ako o jednom z hlavných ženských atribútov. Všíma si pretrvávajúce rodové nerovnosti pri delení prác v domácnosti stelesnené v postave ženy v domácnosti. Citlivo vníma, že feminizmus nie je zastaraný pojem, ani žiadne retro, ale neustále aktualizovaným predpokladom pre rozmýšľanie o mocenských vzťahoch v spoločnosti.

Cítim sa ako… je formulované v prvej osobe, pretože Dovičákovej tvorba je z veľkej časti autobiografická. Všíma si nielen to pozitívne na ženách, ale pracuje aj s ich temnejšími, zverskými stránkami. Jej diela tematizujúce tehotenstvo a materstvo sa svojou otvorenosťou a priamočiarou obrazotvornosťou dostávajú doslova pod kožu. Už v nich je viditeľná Dovičákovej schopnosť preniesť hlboké, telesne aj duševne náročné zážitky a stavy na plátno. Cítim sa ako… je názov konkrétneho Dovičákovej diela, ktorý sa ponúka na dokončenie. Ako kto / čo sa dnes cítite vy?

Katalóg k výstave: Lucia Dovičáková – Cítím sa ako.., autor textov: Miroslava Urbanová; počet strán: 56; väzba: mäkká; rok vydania 2023.