Albín Brunovský – Záhrada snov

Albín Brunovský – Záhrada snov

29,00

Výstava predstavila kolekciu umelcových grafík a obrazov (vyše 65 diel) z rôznych období jeho tvorby. Nemá ambíciu byť retrospektívou, rekapituláciou umelcovej celoživotnej tvorby. Vzhľadom na jej osobitosť, rozsah, zaužívané spôsoby umelecko-historickej interpretácie a prozaický dôvod, akým je mapovanie umelcovho diela, by to ani nebolo možné (ako vždy v takomto prípade). Kompletné spracovanie Brunovského tvorby na pôde výstavného projektu, t. j. zosumarizovanie a priblíženie umelcovho celoživotného výtvarného odkazu, nás ešte len čaká. Napriek tomu, alebo práve preto, je akýkoľvek relevantný umelecko-historický pokus o jeho postihnutie vítaný. Treba ho považovať za potrebný krok pri objasňovaní meandrov, zákutí, osobitosti a rozsahu umelcovej tvorby (svoju úlohu v tejto súvislosti zohrala Brunovského monografická výstava Theatrum Mundi v Slovenskej národnej galérii v Bratislave roku 1996), inak povedané za krok vpred pri rozširovaní poznania o všetkom, čo s danou tvorbou súvisí. Len na základe dosiahnutého stavu poznania možno totiž formulovať východiská a spôsoby, ako ho ďalej prehlbovať.

Publikácia: Albín Brunovský – Záhrada snov / The Garden of Dreams; autor textov: Ľubomír Podušel; počet strán: 160; väzba: pevná; rok vydania: 2017.

Category:

Additional information

Názov knihy / Book title:

Albín Brunovský Záhrada snov / The Garden of Dreams

Vydavateľstvo / Published by:

Galéria Nedbalka, 2017
1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition

Autor textu / Text:

Ľubomír Podušel

Biografické údaje / Biographic data:

Ľubomír Podušel

Archív / Archive:

Klára Brunovská, Ľubomír Podušel

Fotografie diel / Photographs of paintings:

Ladislav Soos

Dizajn / Design:

Zuzana Hricová, Calder design community

Zalomenie, sken a úprava fotografií / Layout, scan & lito:

Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

Slovenská jazyková korektúra / Slovak proofreading:

Janka Jurčeková

Anglický preklad / English translation:

Janka Jurčeková

Tlač / Print:

CORETA, s. r. o.

Vysádzané písmom / Type:

Nocturno Display

Copyright

© Galéria Nedbalka 2017