MUSICA_LITERA 2020 – 2. predstavenie 9.12.

MUSICA_LITERA 2020 – 2. predstavenie 9.12.

5,00

2. predstavenie: 9.12. o 18.00h

MÁJ

Mácha – Dvořák

Gustav P eger Moravský (1833-1875) / Antonín Dvořák (1841-1904) Cypřiše, B. 152 (výber)
Osud (Já vím, že v sladké naději)
Stará báj (V tak mnohém srdci mrtvo jest)

Moc očí (V té sladké moci očí tvých) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Máj – úryvok 1
Antonín Dvořák (1841-1904) Sláčikové kvarteto č. 9 d mol, op. 34 1. Allegro

Máj – úryvok 2

2.Alla polka,allegretto scherzando

Máj – úryvok 3

3. Adagio

Máj – úryvok 4

4. Poco allegro
hudobná interpretácia: Mucha Quartet

umelecký prednes: Matúš Krátky

Cypřiše, B. 152 od Antonína Dvořáka (1841-1904) sú úpravou ľúbostných piesní na text rovnomennej zbierky básní Gustava P egra Moravského (1833-1875), ktoré skomponoval Dvořák v roku 1865. V tom čase 23-ročný skladateľ bol osudovo zasiahnutý vrúcnym citom bez odozvy. Jeho milostným objektom sa stala talentovaná herečka Josefína Čermáková, ktorá bola spolu so sestrou Annou Dvořákovi zverená k výučbe hry na klavír. Pohostinný dom Čermákových priniesol mladému skladateľovi milostný nezdar, ale aj citové zmierenie, osud ho totiž spojil s mladšou Annou v celoživotný zväzok. Mladistvé dielo zostalo vo svojej prvotnej rukopisnej piesňovej podobe, neskôr sa však jeho motívy objavili v operách, klavírnych a piesňových cykloch. Nakoniec, na jar roku 1887, bolo 12 skladieb z cyklu Cypřiše upravených pre sláčikové kvarteto. Karel Hynek Mácha (1810-1836) bol český básnik a prozaik, predstaviteľ českého romantizmu a zakladateľ modernej českej poézie. Lyricko-epická skladba Máj (1836) patrí dodnes k najvydávanejším dielam českej literatúry a je zároveň jediným dielom, ktoré vyšlo ešte počas Máchovho krátkeho života. Autor v tomto diele vybočil z obrodeneckého programu 1. polovice 19. storočia (za čo ho kritizoval napríklad J. K. Tyl) a poňal ho ako osobnú spoveď rozorvaného romantického človeka plného neistôt a otázok o zmysle života. Obávaný vodca lúpežníkov Vilém zabil svojho soka v láske, nevediac, že to bol jeho vlastný otec, ktorý ho v detstve vyhnal z domu. Väzeň Vilém v noci pred svojou popravou premýšľa o svojom osude, lúči sa so životom a spomína na svoju milovanú Jarmilu. Svoju vinu odmieta, sám seba vidí ako obeť sebeckého otca. Slá- čikové kvarteto č. 9 d mol, op. 34 Antonína Dvořáka vzniklo v roku 1877 po smrti jeho dvoch detí Růženy a Otakara, čo je dôvodom dramatického, pochmúrneho charakteru diela. Bolo venované Johannesovi Brahmsovi a vzdáva hold tomuto velikánovi hudby 19.storočia. Medzi okrajové závažné časti Dvořák umiestnil odľahčenú českú polku a nádherné idylické Adagio.

4 na sklade

Kategórie: