pripravujeme
Prízemnie Galérie Nedbalka je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby slovenských autorov 20. a 21. storočia. Dočasné výstavy budú prezentovať autorské alebo tematické kolekcie zo zbierky Galérie Nedbalka, výstavy aktuálnej tvorby súčasných umelcov, i umelcov z histórie slovenského výtvarného umenia. Svojou výstavnou dramaturgiou orientovanou predovšetkým na mapovanie kvalitného slovenského umenia má galéria v úmysle prispieť k výtvarnému dianiu v Bratislave i na Slovensku. filko-02